Zdroje informací o životním prostředí v Praze

Informační systém o životním prostředí v Praze

http://envis4.praha.eu/

Ročenky životního prostředí v Praze

http://envis.praha-mesto.cz/(5qjnxh3vcda22x45p40afd55)/default.aspx?ido=5632&sh=603971803


Atlas životního prostředí v Praze

http://www.premis.cz/atlaszp/


Informační systém o životním prostředí v Praze

http://envis4.praha.eu/

 

Stanovisko Komise životního prostředí Akademie věd CR

k významu zelených ploch pro zdraví populace

z 8. října 2008

http://press.avcr.cz/aktuality.php?id=318

Studie A. G. McDonald a kolegů (2007)

Kvantifikace účinků výsadby stromů ve městech na koncentrace a depozici částic PM10 ve dvou aglomeracích Velké Britanie

http://www.cepo.arnika.org/novinky.shtml?x=2078753

Spřátelená O.S.:

- občanské sdružení

Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí

www.zachranmebudanka.cz/

- Občanské sdružení potomků A.V.Friče Checomacoco       

http://www.checomacoco.cz« zpět