Naším snem je postavit na území parku altán s lavičkami kolem něj, který by měl mnohostranné použití. Sloužil by jako podium pro nejrůznější open-air kulturní akce, malá výstavní plocha pro jednodenní výstavy, místo setkávání sousedů, ale i jako herní prostor pro děti. Toto je jeho první, zatím jen ideová skica.

Schodiště vedoucí svahem je obzvláště za mokra a v mrazech téměř neschůdné, hrozí zde vážné úrazy. Rádi bychom se podíleli na projektu nápravy této situace.

Stromy lesoparku potřebují nutně údržbu. Nabízíme majitelům spolupráci i v této oblasti.

Park je nedostatečně hlídán, někteří nepořádní lidé si ho často pletou se skládkou. I na řešení tohoto problému nabízíme spoluúčast.« zpět