Útok developerů

Park Kavalírka se v roce 2006 ocitl pod razantním útokem developerů. Západnímu konci parku začalo hrozit spolknutí výstavbou gigantických bytovek společnosti CENTRAL GROUP – na místě opřekot zbourané samoobsluhy. Tento developer od svých úmyslů nemíní upustit, projekt se od té doby několikrát změnil, a to ne jednoznačně k lepšímu. Původní verzi vypracovával atelier A69 ještě pro Comnaco, a.s., předchůdce Central Groupu. Osvícení architekti zakomponovali do půdorysného řešení cenné staleté stromy na okraji parku a vypracovali přímo vzorový návrh sadových úprav. Avšak hmotově nebyly pro informované košířské obyvatele zamýšlené stavby přijatelné.

Při východním okraji parku měl být postaven na pozemcích kolem trafostanice bytový dům společnosti BM Develop. Také tento projekt doznal několika podstatných změn. O vývoji všech projektů najdete více v rubrikách Aktuálně a Zástavba.

Ačkoliv střed parku by měl být před developery chráněn územním plánem, i on je od roku 2006 vážně ohrožen. Restituenti pozemků, sourozenci Broukovi, hledají způsob, jak vrácený park zpeněžit. Úkolem tehdy pověřili společnost Homolka Group, které se podařilo zařadit zrušení centra parku do právě projednávaného návrhu na změnu územního plánu. O té rozhoduje Magistrát hlavního městy Prahy s přihlédnutím ke stanovisku Úřadu městské části. Rada Prahy 5, vrcholný orgán tohoto úřadu, vyslovila se změnou územního plánu podmíněný souhlas.


Pobouření občané začali organizovat petiční akci za zachování parku, kterou adresovali a předali Úřadu městské části Praha 5 na jaře roku 2006. Petici podepsalo na 800 občanů, a další podpisy přibývaly i po ukončení petiční akce. Proto vzniklo Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, jehož cílem je zachování parku v jeho stávajícím rozsahu, ochrana před necitlivými zásahy, úsilí o rozvoj sportovních zařízení v parku a jeho kulturních a přírodních hodnot.
Rozhodující akcí občanského sdružení byla demonstrace v říjnu 2006.« zpět