Zápis z 8. zasedání komise územního rozvoje dne 15.5.2008

Publikováno: 27. 5. 2008.

 Č.7. :

„P 19/08 Kavalírka “ na pozemcích č.parc.727/1, 2, 3, 4, 5    k.ú.Košíře ze stávajícího ZP na OB

 KÚR odkládá podnět na změnu „P19/08  Kavalírka“ a pověřuje VŽP zjistit výsledky  jednání na MČ Praha 5 v rámci této změny

http://www.praha5.cz/zasedani-roku-2008/c/203310« zpět