PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVBA

Při východním okraji parku měl být postaven na pozemcích kolem trafostanice bytový dům společnosti BM Develop. Původně měla být zastavěna celá plocha parku až ke zbytku neuváženě pokácených platanů. Tento projekt doznal několika podstatných změn.  Společnosti se nepodařilo pro masivní odpor místních lidí dosáhnout změny v územním plánu sousední plochy parku na stavební parcelu, a tak začínal vznikat projekt zredukovaný na využití parcely trafostanice a pozemků s ní sousedících. Tohoto záměru se ujala společnost Development Invest. V té době již hájilo park naše občanské sdružení.

  Snažili jsme se záměru zabránit do ledna 2008, ale nebylo možné stavbě zcela zamezit.  Parcely východní části parku jsou v územním plánu vedené jako stavební a nevztahuje se na ně, bohužel, ochrana jako na sousedící parkovou plochu (tu vlastní sourozenci Broukovi - potomci majitele někdejšího obchodního domu Brouk a Babka, kteří se neustále snaží park překvalifikovat v územním plánu rovněž na stavební parcelu).

  Výsledkem naší snahy bránit stavbě tak byl maximální možný kompromis:

-       developer ustupuje se stavbou směrem od silnice tak, aby se rozšířil budoucí chodník

-       a zavázal se vysadit na něm stromy, navazující na sousední stromořadí.

V zájmu smírné úpravy vzájemných vztahů se obě strany dne 10.1.2008 dohodly, že je nutné vytvářet ekologické prostředí v intravilánu města Prahy, dbát na zachování ekologické rovnováhy v dotčené lokalitě a za tímto účelem zejména dbát o zachování parku v jeho současném rozsahu a dbát o jeho rozvoj, usilovat o vykoupením pozemků, na kterých se park nachází od soukromých vlastníků a jejich předání městu, usilovat o udržení územní ochrany parku jako nezastavitelného území, provádět pravidelnou údržbu a úklid parku, provádět opravy a údržbu cest, provádět opravy, údržbu a rozšiřování mobiliáře parku (např. laviček, odpadkových košů atd.), provádět obnovu zeleně a její údržbu. Stavebník (i osoby, které mají majetkovou nebo osobní účast ve společnosti stavebníka a osoby jimi ovládané) se zavazuje nejednat v rozporu s deklarovanými cíli sdružení.

Výstavba na východním konci parku je víc než nepříjemná, výrazně nám znepříjemňuje kvalitu bydlení. Develop Invest sice začal se stavbou v zimě, kdy mívají lidé okna zavřená, ale hluk pronikající do bytů je ale i tak značný. Doufáme jen, že si se stavbou pospíší.

- více na zástavba - východní část parku

http://www.kavalirka.webzdarma.cz/vychodni_cast.php« zpět