Protest proti

§ vyloučení OS

Současný zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. umožňuje občanům za splnění určitých podmínek účast ve stavebním řízeni, tedy v rozhodujících procesech ovlivňujících životni prostředí.

Poslanci Miloš Melčák, Michal Pohanka, Karel Sehoř a Milan Šimonovský navrhují vyloučení občanských sdružení ze stavebního řízení!

Celý dopis http://aa.ecn.cz/img_upload/d81f2b50b6ddb7f097ba52526b6694c1/114_dopis_NNO_poslancum.pdf

stanovisko vlády ze dne 22. září 2008 http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/CFE11D3FF19B100AC12574C80041E9E9/$FILE/1204%20p%C5%99%C3%ADloha%20w080922a.1204.pdf

tisková zpráva ze dne 22. září 2008

http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/vlada-dnes-rozhoduje-o-skrtu-obcanskych-prav-lidi-v-sousedstvi-velkych-staveb/

tisková zpráva z 2. září 2008

http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/par-poslancu-chce-skrtnout-obcanska-prava-lidi-v-sousedstvi-velkych-staveb/« zpět