Petice proti námětům ÚP Prahy 5

1)

Petice za ochranu životního prostředí na Praze 5

Adresát:   Rada městské části Praha 5, Nám. 14. října č. 4, 150 22  Praha 5

Rada městské části Praha 5 na svém zasedání dne 13.5. 2008 schválila postoupení námětů k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy pro území Městské části Praha 5 na Magistrát hlavního města Prahy bez projednání s veřejností a v zastupitelstvu. Náměty navrhují další masivní zástavbu směřující převážně na zbývající volné plochy zeleně, parků, lesů a sportovišť. Jejich realizace by vedla k výraznému a nevratnému zhoršení životního prostředí na Praze 5 a dále by zkomplikovala již dnes kritickou dopravní situaci (viz např. náměty na zastavění Vidoule, Dívčích Hradů, Prokopského údolí, parku Kavalírka, tenisových kurtů na Cibulce, a další).

Z toho důvodu my, níže podepsaní občané, požadujeme, aby:

1.   Rada městské části Praha 5 zrušila své usnesení č. 16/549/2008 ze dne 13.5.2008 a stáhla všechny postoupené náměty z Magistrátu hlavního města Prahy.

2.   Rada městské části Praha 5 zajistila úplné zveřejnění námětů a jejich projednání s odborníky, veřejností a zastupitelstvem.

3.      Rada městské části Praha 5 následně postoupila na Magistrát hlavního města Prahy pouze ty náměty, které budou mít podporu veřejnosti a neohrozí kvalitu životního prostředí v Praze 5.

V Praze dne 6.8.2008

Petiční výbor:

Za Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka Mgr.Jan Fiala

Za Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek v Praze 5 Ing.Jan Formánek, Ing.Karel Kocman

Za Sdružení za krajinu kolem nás Mgr.František Gemperle

Za Sdružení za život lidský JUDr.Tomáš Hofmann

Za Bytové družstvo Nad Tratí, Praha 5 Karel Širhal, Jana Merhautová

Za politickou stranu Věci veřejné Ing. Jiří Vejmelka

Ing. Jan Narovec

Ing. Jiří Hájek

Osoba zastupující petiční výbor:

Ing. Jiří Vejmelka, Věci Veřejné, Malátova 18, 150 00 Praha 5

2)

Tisková zpráva po ukončení petice

Hlasy proti zastavění Prahy 5 byly slyšet

Praha, 21.října – Petici za ochranu životního prostředí na Praze 5 podpořilo do 14.10.2008, kdy byl sběr podpisů rozhodnutím petičního výboru ukončen, 7400 občanů, z toho 5 987 občanů bydlících v Městské části Praha 5. Petici iniciovala strana Věci veřejné spolu s občanskými sdruženími na protest proti postupu Rady Městské části Praha 5 při přípravě námětů k novému územnímu plánu.

Náměty navrhují masivní výstavbu na úkor zeleně na celém území Prahy 5. Jejich zpracování bylo zadáno pěti architektonickým ateliérům. Výsledky předložené již po dvou týdnech od zadání byly vzápětí jednohlasným rozhodnutím rady postoupeny Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) jakožto zpracovateli územního plánu. Stalo se tak bez projednání s veřejností a dokonce i bez projednání se zastupiteli.

Návrhy na zastavění rozsáhlých ploch zeleně byly odmítnuty nejenom širokou veřejností, ale i odborníky. Proti rozsáhlé výstavbě na Dívčích Hradech a Vidouli se vyslovila i Komise životního prostředí Akademie věd ČR. Na její obavy o zdraví obyvatel a mikroklima města reagoval posléze  i Magistrát hl.města Prahy. V tiskové zprávě vydané 14.10.2008 konstatoval Ing. Bořek Votava, ředitel ÚRM, že si nedovede představit schválení návrhů radnice Prahy 5 na zástavbu Dívčích Hradů nebo Vidoule.

Petice byla předána Radě Městské části Praha 5 v předstihu již 5.9.2008. Rada na ni však doposud neodpověděla a nevyhověla požadavkům na stažení námětů a na jejich úplné zveřejnění. Místo toho se pokusila, zjevně pod tlakem protestů veřejnosti, zbavit se odpovědnosti za obsah námětů. A to přesto, že jejich zpracování zadala, uhradila z obecních prostředků, a předala je jménem Prahy 5 zpracovateli územního plánu.

O osudu dalších částí námětů není v této chvíli nic známo. Petiční výbor proto bude celý postup přípravy a projednávání nového územního plánu nadále pozorně sledovat.« zpět