Dům seniorů (v místě hřiště u gymnázia) - Central Group


Dům pro seniory Kavalírka

Dotaz zastupitel Lukáš Budín (Zelení):

V případě záměru „Dům pro seniory – Nad Kavalírkou“ došlo od úvodní studie k podstatné redukci funkčního využití pro seniory. Zatímco v původní studii se objekt měl využít pro seniory v plném rozsahu a to včetně intenzivní péče a denního stacionáře, v dokumentaci pro územní řízení je využití pro seniory omezeno na cca 12,5% bytové plochy a s intenzivní péčí a denním stacionářem se nadále nepočítá. Záměr se tak dostává do rozporu s územním plánem zejména do rozporu s monofunkčním využitím plochy VV, do které se umísťuje. Je tato skutečnost městské části známa? Hodlá rada městské části na tuto skutečnost nějak reagovat, např. revokací svého souhlasného stanoviska (usnesení 19/651/2008 ze dne 3.6.2008)?

 

Odpověď starosta Milan Jančík:

Záměry uvedených staveb představují poměrně novou nabídku bydlení pro seniory na základě poptávky společnosti, spojenou s různorodým rozsahem péče a služeb. Kromě asistenčních, lékařských a rehabilitačních služeb se uvažuje s vytvořením příležitostí pro aktivní využívání volného času (dohled, rehabilitace, společenské vyžití – zájmové činnosti, vzdělávání, bezpečnost, jistota, atd.). Nabídka a rozsah služeb je uveden v projektech zmíněných staveb. Prostory, vymezené pro služby jsou do určité míry flexibilní, což je umožňuje doplňovat a upravovat podle konkrétní poptávky a požadavků a mohou být upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace, případně v průběhu užívání stavby.

Uvedené projekty nabízí obdobný rozsah služeb, služby v případě Domu pro seniory Nad Kavalírkou a Domu pro seniory v rámci stavby Sacre Coeur II jsou rozsáhlejší a počítáno je s využitím i pro veřejnost (stravování - restaurace, kavárna, obchod a služby, sport – bazén).

 

Prodeje jednotlivých bytů uvedených projektů jsou zveřejňovány v časovém předstihu, jak je obvyklé u rezidenčních projektů, a zájemci z řad občanů městské části se mohou o tento druh bydlení ucházet dle uvážení.

Kapacity:

Dům pro seniory Nad Kavalírkou

80 ubytovacích jednotek 1+kk

40                                    2+kk

4                                      3+kk

Služby: - pečovatelská služba, ordinace, obchody – služby

              - jídelna s přípravnou (společenská místnost), kavárna

              - zájmové plochy, hobby

              - wellness, bazén, sauna, masáže

Celé na:

http://www.praha5.cz/inter.php?id=220


NOVÉ KOŠÍŘE“

Projekt přímo prezentoval Ing.arch. Pantelis Larcou - je společníkem firmy RS Development, která nedávno velmi výhodně získala smlouvu na pozemky pro realizaci projektu (v námětech pro centrální část pod č. 54), viz též: http://www.praha5.cz/usneseni-zastupitelstva/10-zasedani-zastupitelstva-dne-21-2-2008/usn/1528     (Je minimálně neetické, když tento člověk dělá podklady pro územní plán pro území, kde jeho firma realizuje developerské záměry.)

Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemků parc.č. 1199, k.ú. Košíře, 1198,k.ú. Košíře a částí pozemků (bude upřesněno GP) parc.č. 2002/1,k.ú. Košíře a parc.č.2020/1,k.ú. Košíře - výstavba areálu školy:

http://www.praha5.cz/33-zasedani-rady-dne-29-8-2006/c/186495

Revokace usnesení č. 33/1219/2006 ze dne 29. 8. 2006 - doplnění svěření pozemků v rámci dostavby vymezené komunikacemi Plzeňská, Starokošířská a Vrchlického dle návrhu urbanistické studie " Nové Košíře":

http://www.praha5.cz/36-zasedani-rady-dne-19-9-2006/c/186752

Projekt Nové Košíře - pronájem pozemků v k.ú. Košíře pro realizaci urbanistického řízení:

http://www.praha5.cz/39-zasedani-rady-dne-3-10-2006/c/186959

Doplnění usnesení 36/1377/2006 ze dne 19. 9. 2006 o pozemek parc. č. 2020/2, k. ú. Košíře ve vlastnictví Technické správy komunikací hl. m. Prahy:

http://www.praha5.cz/41-zasedani-rady-dne-10-10-2006/c/187020

Projekt Nové Košíře - budoucí nájemní smlouva, nájemní smlouva, budoucí kupní smlouva - pozemky pro realizaci urbanistické studie:

http://www.praha5.cz/42-zasedani-rady-dne-17-10-2006/c/187127

Projekt Nové Košíře - budoucí nájemní smlouva, nájemní smlouva, budoucí kupní smlouva - pozemky pro realizace urbanistická studie Nové Košíře:

http://www.praha5.cz/43-zasedani-rady-dne-24-10-2006/c/187181

Projekt Nové Košíře - pronájem s následným prodejem pozemků v k.ú. Košíře, pro realizaci urbanistické studie:

http://www.praha5.cz/5-zasedani-zastupitelstva-dne-22-3-2007/c/198588

Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 5/8/2007 ze dne 22. 3. 2007

Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře čp. 174 Jinonická 3, id. 262/336 čp. 16 Plzeňská 135, čp. 55 Plzeňská 133, čp. 10 Vrchlického 42, vše v k. ú. Košíře, bez zastavěných pozemků:

http://www.praha5.cz/usneseni-zastupitelstva/10-zasedani-zastupitelstva-dne-21-2-2008/usn/1528

Administrativní budova OKZ Holding, a.s., studie, č.parc. 1189, 1190, 1191 k.ú. Košíře:

http://www.praha5.cz/zasedani-roku-2008/c/203884

http://www.prazskastetka.cz/view.php?cisloclanku=2006102701

 http://www.praha5.cz/usneseni-zastupitelstva/10-zasedani-zastupitelstva-dne-21-2-2008/usn/1528.
projektant?:
http://www.urbansurvival.cz/.
« zpět