Od pamětníků

V době nejprudší obrany parku a vzedmutých emocí v roce 2006 se nám dostalo spousty svědectví o životě v parku a okolí. Starousedlíci vzpomínali na svá mladá léta a randění v parku se svými partnery. Za první republiky se zde v zimě bruslilo. Obyvatelé okolních domů tu za mrazů polévali plochu, ve dne na ní bruslily děti, večer dospělí.
Přepisujeme svědectví jedné dříve narozené paní z ulice Pod Kavalírkou:

Zde vedle malé elektrárny byly filmové ateliery manželů herečky Lídy Bárové, kde měli i kantýnu, o kterou se staral herec Theodor Pištěk, aby herci a štáb netrpěli hladem. (Naproti č. 18 a 20 dům). V místech, kde je nyní cesta ke škole, je i bungr, který vede přes celou Musílkovou ulici p. starosta určitě ví kam až vede. Dále zde stála Štochlova bouda, kterou zdědil děda pí. Mládkové tehdejší pí. listonošky v této ulici, za záchranu života původního majitele této boudy a až do zbourání zde bydleli. Bouda stála hned dole při vstupu do kavalírky. Nad kavalírkou stála továrna „Srp a Štys“, do které chodil i němec Golner, který bydlel v č.18 a udával lidi.Také používal bungr v kavalírce a schovával si tam zbraně. V č. 20 žije p. Votlučka, který vám vše může potvrdit. K rukám p. Fialy


Více k tajemnému „bugru“ najdete na
http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_praha_kosire.html

V noci na 26. říjen 1929 vznikl v atelieru požár, rychle se šířil a během krátké doby atelier do základů vyhořel. Požáry pronásledovaly tato místa i později…« zpět