HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Tisková zpráva

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor Public Relations

Zastupitelé projednají změny územního plánu, které jsou ve veřejném zájmu

/zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 5. srpna 2008 /

Rada hl. m. Prahy dnes souhlasila s pořízením celoměstsky významných změn Územního plánu hl. m. Prahy. Jde o celkem třiačtyřicet návrhů změn, které bude zastupitelstvo města schvalovat na zasedání v září.

„V běžném režimu projednávalo v posledních letech zastupitelstvo Prahy územní změny platného územního plánu vždy dvakrát ročně. Vzhledem k tomu, že Praha připravuje nový územní plán a do jeho podkladů nebylo možné vnášet chaos dalšími a dalšími změnami územního plánu, jsme tuto praxi změnili. Zastupitelstvo rozhodlo, že naposledy budou posouzeny návrhy změn územního plánu přijaté do konce letošního března a do doby schválení a nabytí účinnosti nového územního plánu už poté mohu být samostatně posuzovány pouze takové návrhy změn, které mají celoměstský význam. Taková potřeba nyní nastala, protože se nastřádala skupina návrhů, které nemohou čekat na schválení nového územního plánu. Všechny navržené změny mají významný celoměstský dopad například v oblasti technické a dopravní infrastruktury nebo se týkají transformačních území či regenerace přírodního potenciálu Prahy,“ řekl radní Martin Langmajer.

 Mezi navrženými změnami jsou především rozsáhlé plochy původních průmyslových areálů v současné době hodnocených jako brownfields (Modřany, Sedlec) a území určené k revitalizaci v důsledku nového řešení železniční infrastruktury (Masarykovo nádraží, Nákladové nádraží Žižkov, VRÚ Smíchov - jih). Dále je to:

-          změna časového horizontu propojení Pražského okruhu na Říčany;
-          mimoúrovňové napojení Ústecké ulice na Pražský okruh; 
-          výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun;
-          nové umístění stanice plánované trasy metra D u Nemocnice Krč;
-          přemístění tramvajové smyčky ke stanici metra a zastávce městské železnice  v Hostivaři;
-          vytvoření páteřní cyklistické trasy z Vinohrad směrem jihovýchodním přes Zahradní Město;
-          prodloužení kanalizačních sběračů G (Dubeč – Uhříněves) a H (podél Rokytky a Běchovického potoka);
-           vybudování nových ploch městské zeleně (městské parky ve Strašnicích a Záběhlicích);
-           návrh sportovně – rekreačního využití Radotínských jezer.

„Radní s pořízením změn souhlasili, standardně budou projednány a standardně o nich bude rozhodovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy,“  dodal Langmajer.

V Praze 5.8.2008

___________________________________________________________________________________

Martin Langmajer – radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Do funkce zvolen 20.9.2007. Působnost v oblasti přípravy, monitorování, vyhodnocení a implementace Strategického plánu hl. m. Prahy, tvorby a změn územního plánu, urbanistických projektů, využití rozvojových lokalit.

___________________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na www.magistrat.praha-mesto.cz

Jiří Wolf

Mediacentrum MHMP

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 737 208 979, 236 002 348

Tel.: 236 00 44 00

Fax: 236 007 092

Fax: 236 007 093

E-mail: jiri.wolf@cityofprague.cz

E-mail: mediacentrum@cityofprague.cz

Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1« zpět