Demonstrace

Rozhořčení občané se rozhodli o park bojovat. Svolali jsme před radnici Městské části Prahy 5 v den zasedání Zastupitelstva 12. 10. 2006 demonstraci.
Těsně před jejím zahájením demonstrace se představitelé našeho sdružení sešli se starostou městské části JUDr. Jančíkem, který se rukoudáním zavázal, že Praha 5 vydá ke změně územního plánu v parku Kavalírka jednoznačné záporné stanovisko a bude jej prosazovat. Tento svůj závazek zopakoval na zasedání Zastupitelstva konaném dne 12.10.2006 s tím, že záporné stanovisko ke změně územního plánu bude přijato na následujícím zasedání Zastupitelstva dne 19.10. 2006. V návaznosti na reakci občanů, kteří se za zachování parku nekompromisně postavili, přijala Rada městské části dne 10. října usnesení, jímž uložila starostovi Prahy 5 jednat s majiteli pozemků pod parkem o jejich výkupu (číslo usnesení 41/1545/2006, termín plnění 31.10.2006). Bohužel, zasedání Zastupitelstva, které mělo dne 19.10. 2006 o Kavalírce rozhodnout, bylo na poslední chvíli odvoláno, a stanovisko městské části tak projednalo až nové Zastupitelstvo, vzešlé z voleb. Situaci jsme bedlivě sledovali a nadále sledujeme. O jednání s majiteli jsme se ale nic nedozvěděli, k odkupu nedošlo.
V průběhu listopadu jsme se také účastnili několika jednání, týkajících se budoucí možné výstavby na východním a západním konci parku.
V tomto období se park Kavalírka stal mediálně známým. Poskytli jsme řadu rozhovorů pro sdělovací prostředky, zmínil se o něm v celostátním vysílání např. i Martin Bursík. V lednu roku 2007 vyšel v Pražské pětce obsáhlý článek „Otazníky kolem parku Kavalírka“.
http://www.prazskapetka.cz/files/01_2007_nahled.pdf
nebo též
http://www.prazskapetka.cz/book/print/5178


« zpět