Úřad městské část. nám. 14. řína 1381/4

Datum         . 8 -06- 2007  doručení:

Úřad městské části Praha 5 odbor výstavby

nám. 14. října č.4

150 22 Praha 5


V Praze dne 8. 6. 2007

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a kralinv

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů:

Věcná specifikace žádosti:

všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemku;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

Mgr. Jan Fiala

předseda Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka


úřad městské části Praha 5

odbor městské zeleně

nám. 14. října č.4 150 22 Praha 5


V Praze dne 8. 6. 2007

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a kralinv

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů:

Věcná specifikace žádosti:

všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemku;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

a lokalita Osada Buďánka a okolí, zejména parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito  sousedící.

Mgr. Jan Fiala

předseda Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


Úřad městské části Praha 5

odbor dopravy a životního

prostředí

nám. 14. října č.4

150 22 Praha 5


V Praze dne 8. 6. 2007

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a kraiinv

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případu.

Věcná specifikace žádosti:

všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemku;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

a lokalita Osada Buďanka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

                           Mgr. Jan Fiala

předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka« zpět